Blanka Residencial

Política de Privacidad

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, posem a la seva disposició les següents dades:

Dades identificatives de blankaresidencial.com

Dades del propietari i responsable del lloc web: GARRAF ESTATE S.L

NIF: B01924547

Adreça: C/ ANTONIO RUBIO 2-4-6, NAVE 6A
08800 VILANOVA I LA GELTRÚ
BARCELONA

Tel. +34638961612

Correu electrònic: info@blankaresidencial.com

Protecció de dades

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD), blankaresidencial.com et informa que té implementades les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la seguretat de les teves dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposades, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural.

Tot això d’acord amb el previst a l’Art. 9 de la LOPD i el Títol VIII del RLOPD. A més a més, blankaresidencial.com ha establert mesures addicionals amb l’objectiu de reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

Informació personal que recopila blankaresidencial.com a través del seu web

blankaresidencial.com recopila la següent informació personal dels usuaris del web a través dels formularis corresponents: nom, adreça de correu electrònic, adreça postal, número de telèfon, data de naixement, quan l’usuari visita el web, es registra, participa en concursos i promocions.

En qualsevol cas, les dades sol·licitades a través del web són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que l’usuari no faciliti les dades sol·licitades, blankaresidencial.com no garanteix que la informació i serveis prestats s’ajustin completament a les seves necessitats.

La captura de la informació es realitza a través de:

Formulari de contacte

Formulari de subscripció

Navegació i adreça IP per a fins estadístics, mai per identificar l’usuari.

Ús de les dades personals

L’usuari, mitjançant la marcació de la casella corresponent, accepta mitjançant consentiment exprés i de manera lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de blankaresidencial.com amb els següents fins:
Gestionar el seu compte, enviar-los correus electrònics i missatges de text, ja sigui per informar-lo per les seves consultes, dubtes o comunicacions comercials i newsletters.

D’acord amb el previst a l’article 5 de la LOPD, s’informa a l’Usuari que les dades personals recollides per blankaresidencial.com, mitjançant els formularis estesos a les seves pàgines, seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de GARRAF ESTATE S.L, i degudament declarat i inscrit en el Registre General de l’Agència de Protecció de Dades, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts o el manteniment de la relació que es estableixi en els formularis que subscriu o per atendre una sol·licitud o consulta.

blankaresidencial.com, informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers i que, en el supòsit cas que fos a realitzar-se algun tipus de cessió de dades personals, de manera prèvia es sol·licitaria el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels titulars dels mateixos. No obstant a l’anterior, blankaresidencial.com podrà comunicar les dades personals dels usuaris a tercers amb la finalitat de dur a terme entregues de treballs, temes legals i realitzar controls antifrau, així com per complir tots els compromisos assumits amb els seus clients.

Exercici de Drets ARCO: Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a través del web blankaresidencial.com podran dirigir-se al titular del mateix, amb la finalitat de poder exercitar gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat, respecte de les dades incorporades als seus fitxers, en els termes disposats en el R.G.P.D.
L’interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita, especificant les seves dades, juntament amb el DNI o document que l’acrediti i els motius de la seva sol·licitud a info@blankaresidencial.com.

També podrà donar-se de baixa a través de l’enllaç que li apareixerà al final de cada newsletter.

Mentre l’Usuari no comuniqui el contrari a blankaresidencial.com, s’entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’usuari es compromet a notificar qualsevol variació i que té el consentiment per utilitzar-les per a les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’han obtingut. Podent fins i tot ser, a més, utilitzades amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies del seu objecte social, autoritzant expressament a GARRAF ESTATE S.L per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adequar el contingut ofertat a l’Usuari, i així millorar la qualitat, funcionament i navegació pel Lloc Web.

Les dades seran tractades sobre la base jurídica del consentiment de la persona que les proporciona. Es pot retirar aquest consentiment en qualsevol moment, tot i que això no afectarà a la legalitat dels tractaments efectuats anteriorment. El fet de facilitar les dades és voluntari, tot i que, en cas de no fer-ho, no es podran tractar per les finalitats indicades. Les dades seran conservades durant el temps necessari per donar resposta a la seva sol·licitud, petició, consulta, inscripció i donar això per definitivament tancada. Posteriorment, seran conservades com a històric de comunicacions, llevat que l’usuari sol·liciti la seva supressió. En el supòsit que les dades siguin tractades per remetre comunicacions comercials o per una finalitat estadística, aquestes podran ser emmagatzemades de manera indefinida, llevat que l’usuari s’hi oposi.

Menors d’edat

blankaresidencial.com es preocupa per la privadesa i seguretat dels menors a Internet. El Lloc web de blankaresidencial.com, NO està destinat per a menors d’edat, pel que blankaresidencial.com declina qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

Propietat intel·lectual

El web i tots els seus continguts, dissenys, imatges, fotografies, logotips, gràfics, textos, so, àudio, vídeo, els noms comercials, les marques, il·lustracions i qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial, són propietat i titularitat de blankaresidencial.com o en el seu cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del Lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.
Qualsevol ús no autoritzat prèviament per blankaresidencial.com, serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de blankaresidencial.com.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de blankaresidencial.com.

Llei aplicable i Jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual s’hi sotmeten expressament les parts, essent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona, llevat que la llei aplicable disposi una altra cosa.

Canvis en la política de privacitat

blankaresidencial.com realitzarà les modificacions que consideri oportunes tant en la seva Política de Privacitat com en el seu web i les actualitzacions degudes a canvis i necessitats legals, així com les millores i canvis inclosos en la forma d’oferir els seus productes. Per això, es recomana a l’usuari que visiti i accedeixi a la Política de Privacitat periòdicament, per poder tenir accés i conèixer els darrers canvis que hagin pogut ser incorporats.

Blanka Residencial
Desplaça cap amunt
×